Executive search

Executive search. alltså headhunting, lämpar sig för krävande rekryteringar av företagsledning, mellanchefer och specialister. Varje search uppdrag är unikt och det skräddarsys till att motsvara kundens behov.

Efter att ha hittat de potentiella kandidaterna tar vi personlig kontakt med dem och säkerställer deras förutsättningar och intresse för uppgiften. Tillsammans med dig fokuserar vi bara på de bästa kandidaterna som är intresserade av uppgiften och ditt företag.

Vi fortsätter att söka tills rätt person har hittats.

headhunt finland, headhunt suomi
Executive search processens olika skeden

Vi rekommenderar executive search när

Fördelarna med executive search

Tag kontakt