« Personal

Kari Hausen

Senior Consultant

Kari fungerar som konsult i executive search och offentliga rekryteringar. Han har tillbringat halva sin karriär i rekryteringsbranschen och har en god förståelse för verksamheten även genom sina tidigare operativa ansvar. Han har erfarenhet inom energibranschen, tillverkning, teknik, teknisk handel, detaljhandel, hälsovård och bilindustrin.

Kari har rekryterat VD:n, ledningsgruppesmedlemmar, chefer, leverantörer och specialister åt kunder.

EM, Hanken Svenska handelshögskolan