Ledarskapsutvärdering

Syftet med denna tjänst är att klarlägga den aktuella situationen för ledarskap och verksamhet samt identifiera individuella och gruppbaserade ledningsresurser och utvecklingsbehov i organisationen. Organisationens egna mål för ledarskap utgör grunden för utvärderingen.

Denna typ av utvärdering genomförs vanligtvis genom intervjuer med två konsulter samt med hjälp av valda utvärderingsmetoder som anpassas vid varje enskilt fall.

Fördelar med utvärdering av ledning

Vi rekommenderar ledningsutvärdering då

360-graders feedback

Utvärdering av ledarskap med hjälp av 360-graders feedback ger en effektiv och heltäckande förståelse om ledarskapets nuvarande situation och utvecklingsbehov. 360-graders feedback är ett systematiskt verktyg för att utvärdera och stärka chefers ledarbeteende.

Vi rekommenderar användning av 360-graders feedback som ett verktyg då:

För att stödja ledarskapsutveckling erbjuder vi även coachingtjänster.

Kontakta oss för mer information om utvärdering av ledare.

Sanna Leppäluoto