Lämplighetsbedömning

Genom en lämplighetsbedömning får man en djupgående insikt från en certifierad person om kandidatens motivation, styrkor, utvecklingsområden och kompetens. Bedömningen ger ytterligare verktyg för att jämföra kandidater.

Vi har enbart psykologer certifierade av Psykologförbundet som utför bedömningen. Vår långa och mångsidiga erfarenhet och den insiktsfullhet som har utvecklats med den är vår absoluta styrka, och därför har vi mycket långa kundrelationer även när det gäller lämplighetsbedömningar.

Vi kan genomföra rekrytering och bedömning med samma team, vilket gör bedömningen till en naturlig och starkare del av hela processen från början, och ur kundens perspektiv också mycket enklare att genomföra.

För oss är det viktigt att varje kandidat känner sig väl bemött och behandlat med respekt under bedömningen/utvärderingen. Vårt mål är att erbjuda varje kandidat en positiv upplevelse och genom detta stödja uppdragsgivarens positiva arbetsgivarbild. Vi mäter kundupplevelsen kontinuerligt och enligt den feedback vi får är vi inte bara professionella utan också lätta att närma sig. Bedömningsprocessen ger kandidaten möjlighet att reflektera över sina professionella mål och motivationsfaktorer.

Vi rekommenderar användning av lämplighetsbedömning då

Fördelar med lämplighetsbedömning

Karriärbedömning

Karriärbedömning stöder personalens karriärsutveckling och utnyttjandet av personalresurser. Vi anpassar bedömningarna efter klientens behov.

Vi rekommenderar karriärbedömning då

Fördelar med karriärbedömning

Vi kan också stödja personalens yrkesutveckling med vår coachingtjänst.

För mer information om våra bedömningar, kontakta oss:

Sanna Leppäluoto