Historia

S&S Consulting skapades med förenade krafter av tre konsulter med entreprenörsanda och intresse för branschen. Under Finlands djupaste lågkonjunktur trodde vi på att det i Finland finns utrymme för ett företag som fokuserar på rekryteringstjänster. Med en omfattande kompetens skulle vi kunna ge våra kunder mervärde, såväl uppdragsgivare som kandidater.

En äkta vilja att hjälpa våra kunder med rekryteringar förenade oss. Vi ville också bygga ett finländskt tjänsteföretag med ett internationellt nätverk. Redan under vårt första verksamhetsår grundade vi ett internationellt branschnätverk när Kestria (tidigare IRC Global Executive Search Partners) såg dagens ljus.

Ända från början har vi strävat efter att producera högklassiga tjänster. Under våra mer än 25 verksamhetsår har vi återkommande vunnit våra kunders förtroende genom att alltid satsa på det bästa slutresultatet.

Teamet på tre personer har växt till en grupp om tio yrkesproffs. Även Kestria har växt och är numera världens största internationella nätverk för headhunting.