Lediga tjänster

Vårt specialkunnande ligger inom executive search av företagsledning specialister och styrelseledamoter, annonserad rekrytering och personbedömning.

Vår verksamhet styrs av höga etiska principer och konfidentialitet gentemot såväl våra kandidater som uppdragsgivare. Vår utgångspunkt är alltid mänsklighet, rättvisa och respekt för individen.

I den feedback vi fått av våra kandidater beskrivs vår service som personlig och vänlig. Vi följer kontinuerligt upp hur våra rekryteringar lyckats, även ur kandidaternas perspektiv.

De lediga tjänster där rekrytering pågår genom oss ser du i listan nedan. Du kan följa vår annonsering även i sociala medier och olika jobbportaler.


Executive search uppdrag