Bevisad kundnöjdhet

Vi har följt upp kvaliteten på vårt arbete genom att systematiskt samla in feedback från såväl kandidater som uppdragsgivare i åtta år. Våra långa kundrelationer är ett bevis på igenomförda uppdrags kvalitet och goda resultat. Upp till 98% av dem som svarade skulle rekommendera oss och fortsätta att använda våra tjänster. Feedbacken hjälper oss att ständigt utveckla vår verksamhet.

All vår verksamhet styrs av konfidentialitet och mänsklighet samt lagstiftning och höga etiska principer. Vi värdesätter våra kunder, respekterar våra kandidater och uppmuntrar varandra.