Cookies

Vår webbplats använder cookies. Vi använder cookies för att samla in besökarstatistik och analysera information. Vårt syfte är att utveckla sidornas kvalitet och innehåll ur användarens perspektiv. Besökaruppgifterna är avidentifierade, och vi skickar dem inte till tredje parter. Om du vill, kan du förbjuda användningen av cookies.

Cookie är en liten textfil som skickas till användarens dator och sparas där. Cookies skadar inte användarnas datorer eller filer. Det är viktigt att beakta att cookies krävs för att vissa tjänster ska fungera.

Webbplatsen använder både sessions och beständiga cookies. De insamlade sessionscookies sparas under den tid som webbläsaren är öppen, men förstörs då webbläsaren stängs. Enbart beständiga cookies som används för att identifiera nya besökare och dem som återvänder till webbplatsen sparas.

Användarens webbläsare berättar om en beständig cookie redan är i användning. Om inte, installeras en ny cookie i webbläsaren. Vi lämnar aldrig ut de insamlade användaruppgifterna till tredje parter.

De flesta webbläsare möjliggör att funktionen cookies kan tas bort, t.ex. via Internet Explorer genom att välja Verktyg/Tools – Internetalternativ/Internet options – Sekretess/Privacy.