Coaching

Utöver rekrytering och utvärderingstjänster erbjuder vi även coaching som stöd för professionell utveckling. Coaching är målinriktad handledning som hjälper att öka självreflektionen samt utveckla styrkor och utvecklingsområden på ett planerat och systematiskt sätt. I processen fungerar coachen som följeslagare, bollplank och utmanare.

Företagsfördelar och -resultat inkluderar bland annat:

Längden på coachingprocessen planeras alltid individuellt utifrån de tillsammans överenskomna målen.

Kontakta oss för mer information om coaching.

Ninna Rautavirta