Personbedömningar

Lämplighetsanalyser

Vi visar respekt för individen i våra personbedömningar. Enligt den feedback vi får av våra kandidater och kunder upplevs vi som lättillgängliga. Vi agerar som ambassadörer för kundens arbetsgivarbild. För kandidaten ger bedömningsprocessen en möjlighet att begrunda sina egna karriärmål och sin motivation.

Genom lämplighetsanalyser säkerställs att kandidatens person, arbetsstil och utvecklingspotential motsvarar kraven för uppgiften och arbetsmiljön. Tillsammans med kunden definierar vi kompetensbehovet för uppgiften. Våra bedömningar är multimetodiska. Hos oss görs bedömningar endast av psykologer som är certifierade av Finlands Psykologförbund.

personlighetstest, personbedömning helsingfors
Lämplighetsanalysens olika skeden

Vi rekommenderar lämplighetsanalyser när

Fördelar med lämplighetsanalyser

Karriärbedömning

Karriärbedömningen stöder personalens utveckling i sitt yrkesliv liksom utnyttjandet av personalresurserna. Vi skräddarsyr alltid bedömningarna efter kundens behov.

Fördelar med karriärbedömning

Vi rekommenderar karriärbedömning när

Tag kontakt