Johdon arvioinnit

Johdon arvioinnin tavoitteena on selvittää johtamisen ja toiminnan nykytila sekä tunnistaa yksilö- ja ryhmäkohtaiset johtamisresurssit ja kehitystarpeet. Organisaation johtamiselle asettamat tavoitteet luovat lähtökohdan arvioinnille.

Johdon arviointi toteutetaan tavallisesti kahden konsultin haastattelujen sekä tapauskohtaisesti valittujen arviointimenetelmien avulla.

Johdon arvioinnin hyödyt

Suosittelemme johdon arviointia, kun

360°-palaute

Johtamisen arviointi 360°-palautteen avulla tarjoaa tehokkaan ja kokonaisvaltaisen käsityksen johtamisen nykytilanteesta ja kehitystarpeista. 360°-palaute on systemaattinen työkalu esimiesten johtamiskäyttäytymisen arviointiin ja vahvistamiseen.

Suosittelemme 360°-palautetta työkaluna, kun

Johtamisessa kehittymiseen tarjoamme myös coaching-palvelua

Kysy lisää johdon arvioinneista:

Sanna Leppäluoto