Arvioinnit

Soveltuvuusarviointi

Soveltuvuusarvioinnissa toimimme yksilöä kunnioittaen. Tavoitteemme on tarjota jokaiselle ehdokkaallle positiivinen hakijakokemus ja tukea tämän kautta toimeksiantajan positiivista työnantajamielikuvaa. Saamamme palautteen mukaan olemme helposti lähestyttäviä. Ehdokkaalle arviointiprosessi tarjoaa mahdollisuuden pohtia omia ammatillisia tavoitteitaan ja motivaatiotekijöitään.

Soveltuvuusarvioinnin avulla varmistetaan, että ehdokkaan persoona, työskentelytyyli ja kehityspotentiaali vastaavat tehtävän ja työympäristön vaatimuksia. Määrittelemme yhdessä asiakkaan kanssa tehtävän kompetenssit. Soveltuvuusarviointimme on monimenetelmäinen kokonaisuus. Meillä arvioita tekevät vain Psykologiliiton sertifioimat psykologit.

Soveltuvuusarvioinnin eri vaiheet

Suosittelemme soveltuvuusarviointia, kun

Soveltuvuusarvioinnin hyödyt

Urapolkuarviointi

Urapolkuarviointi tukee henkilöstön kehittymistä urallaan sekä henkilöstöresurssien hyödyntämistä. Räätälöimme arvioinnit aina asiakkaan tarpeen mukaan.

Suosittelemme urapolkuarviointia, kun

Urapolkuarvioinnin hyödyt

Kysy lisää