Soveltuvuusarviointi

Soveltuvuusarvioinnistamme saat sertifioidun arvioitsijan syvällisen näkemyksen hakijan motivaatiosta, vahvuuksista, kehittämiskohteista ja kyvykkyyksistä. Arvionti tuo enemmän työkaluja ehdokkaiden vertailuun.

Meillä arviointia tekee vain psykologiliiton sertifioima psykologi. Pitkä ja monipuolinen kokemus ja sen myötä syntynyt näkemyksellisyys on ehdoton vahvuutemme, ja siksi meillä on erittäin pitkiä asiakassuhteita myös arvioinnin osin.

Rekrytointi ja soveltuvuusarviointi on meillä mahdollista toteuttaa saman tiimin voimin, ja silloin arviointi saadaan luontevaksi ja vahvemmaksi osaksi koko prosessia alusta asti, ja asiakkaan näkökulmasta myös erittäin helpoksi toteuttaa.

Soveltuvuusarvioinnissa toimimme aina yksilöä kunnioittaen. Tavoitteemme on tarjota jokaiselle ehdokkaalle positiivinen hakijakokemus ja tukea tämän kautta toimeksiantajan positiivista työnantajamielikuvaa. Mittaamme asiakaskokemusta jatkuvasti, ja saamamme palautteen mukaan olemme paitsi ammattitaitoisia, niin myös helposti lähestyttäviä. Ehdokkaalle arviointiprosessi tarjoaa mahdollisuuden pohtia omia ammatillisia tavoitteitaan ja motivaatiotekijöitään.

Suosittelemme soveltuvuusarviointia, kun

Soveltuvuusarvioinnin hyödyt

Urapolkuarviointi

Urapolkuarviointi tukee henkilöstön kehittymistä urallaan sekä henkilöstöresurssien hyödyntämistä. Räätälöimme arvioinnit aina asiakkaan tarpeen mukaan.

Suosittelemme urapolkuarviointia, kun

Urapolkuarvioinnin hyödyt

Henkilöstön työssä kehittymistä voimme tukea myös coaching-palvelullamme 

Kysy lisää arvioinneista:

Sanna Leppäluoto