Arvioinnit

Soveltuvuusarviointi

Soveltuvuusarvioinnin avulla varmistetaan, että ehdokkaan persoona, työskentelytyyli ja kehityspotentiaali vastaavat tehtävän ja työympäristön vaatimuksia. Määrittelemme yhdessä asiakkaan kanssa tehtävän kompetenssit. Soveltuvuusarviointimme on monimenetelmäinen kokonaisuus. Meillä arvioita tekevät vain Psykologiliiton sertifioimat psykologit.

Soveltuvuusarvioinnin eri vaiheet

Suosittelemme soveltuvuusarviointia, kun

Soveltuvuusarvioinnin hyödyt

Urapolkuarviointi

Urapolkuarviointi tukee henkilöstön kehittymistä urallaan sekä henkilöstöresurssien hyödyntämistä. Räätälöimme arvioinnit aina asiakkaan tarpeen mukaan.

Urapolkuarvioinnin hyödyt

Suosittelemme urapolkuarviointia, kun

Kysy lisää