Tutkittua asiakastyytyväisyyttä

Olemme seuranneet työmme laatua systemaattisesti keräämällä palautetta sekä toimeksiantajiltamme että ehdokkailtamme lähes kahdeksan vuoden ajan. Pitkäaikaiset asiakassuhteemme ovat osoitus työmme laadusta ja onnistumisesta, sillä 98% kyselyihin vastanneista suosittelisi meitä ja käyttäisi palveluitamme uudelleen. Palaute auttaa meitä kehittämään toimintaamme jatkuvasti.

Kaikkea toimintaamme ohjaavat luottamuksellisuus ja inhimillisyys sekä lainsäädäntö ja korkeat eettiset periaatteet. Arvostamme asiakkaitamme, kunnioitamme ehdokkaitamme ja kannustamme toisiamme.

Entä mitä asiakkaamme meistä sanovat?

Lue lisää Orient Occidentin ja S&S Consultingin yhteistyöstä:

”S&S Consulting on reilusti yli kymmenen vuotta jatkuneen yhteisen matkamme aikana oppinut ymmärtämään meitä ainutlaatuisella, jopa poikkeuksellisen syvällisellä ja merkityksellisellä tavalla. Kumppanuuden hyöty ei ilmene ainoastaan henkilöstön rekrytointiin ja kehittämiseen liittyvissä tilanteissa, vaan se leikkaa läpi koko toimintakulttuurimme”, Orient Occident Oy:n varatoimitusjohtaja Timo Järvinen kertoo.

Avoin keskustelu ja yhdessä jaettu ymmärrys ovat onnistumisten perusta niin rekrytoinneissa kuin henkilöstön ja toimintakulttuurin kehittämisen prosesseissa. Juuri tällä vaikuttavalla sävelellä soi S&S Consultingin ja Orient Occidentin kumppanuus.

S&S Consultingin sekä sisustusmateriaalien maahantuojan ja erityisosaajan Orient Occidentin yhteinen historia ulottuu 2010-luvun alkuun asti. Vuosien aikana organisaatiot ovat vieneet yhdessä maaliin muun muassa ilmoitushakuja, suorahakuja, soveltuvuusarviointeja sekä valmennuksia henkilökohtaisissa muutostilanteissa.

Tekemisen tavoite on hiottu kirkkaaksi ajan saatossa, yhdessä palveluiden tilaajan ja toimittajan tiimien kesken.

”Päämäärämme on olla sisustus- ja kiinteistöalalla työskenteleville asiakkaillemme aidosti merkityksellinen ja halutuin kumppani”, Timo Järvinen aloittaa.

”Tavoitteemme on olla yhteisö, jossa kukoistaa ja kasvaa sekä liiketoiminta että ihmiset – yksilöinä ja yhdessä. Motivoitunut, toisistaan välittävä ja pitkäjänteistesti yhteiseen onnistumiseen tähtäävä henkilöstö on tärkein kilpailuetumme ja menestyksemme edellytys”, hän täsmentää.

Hyvän kumppanuuden pohjana avoin keskustelu ”kaikesta”

S&S Consultingin asiantuntijoiden ymmärrys Orient Occidentin organisaatiosta, toiminnasta ja niiden mukanaan tuomista henkilöstötarpeista on Järvisen mukaan kehittynyt ainutlaatuiselle tasolleen, arvokkaaksi resurssiksi koko yritykselle.

”Ehdoton avaintekijä kumppanuudessamme on ollut avoimuus. Jos minulla on henkilöstöön liittyviä kysymyksiä tai asioita mielen päällä, voin ottaa ne S&S:n tiimin kanssa puheeksi, vaikka ne eivät suoraan heidän palveluihinsa liittyisikään. Tiedän, että saan heiltä aina perusteltuja näkemyksiä ja askelmerkkejä etenemiseen."

”Kaiken kaikkiaan koen, että tästä kumppanuudesta saamamme lisäarvo leikkaa läpi koko toimintakulttuurimme,” Järvinen kiittää.

Oy Orient-Occident LTD

Orient Occident on sisustamisen erityisosaaja: tarjoamme sisustus- ja kiinteistöalojen ammattilaisille asiantuntijapalveluita ja tuomme maahan maailman johtavien sisustusmateriaalivalmistajien tuotteita. Ympäristön kestävän kehityksen ja ihmisten hyvinvoinnin tukeminen luovat perustan kaikelle toiminnallemme. www.orientoccident.fi