Search & Selection - S&S Consulting Oy Ab

S&S Consulting är en tillförlitlig rekryteringspartner som engagerar sig för bästa slutresultat. Vi förstår ert företags rekryteringsbehov. Vi erbjuder mångsidiga tjänster för olika slags rekryteringar från headhunting/search till lämplighetsanalyser.

Vi har gjort tusentals lyckade rekryteringar under våra 25 verksamhetsår. För oss är varje rekrytering en lyckad rekrytering. Vi strävar alltid efter att såväl kunden som kandidaterna ska få en utomordentlig kundupplevelse. En professionellt skött rekrytering är en lönsam investering.

Vi betjänar på tre språk: finska, svenska och engelska.

Vi lyckas med uppdrag eftersom

Branscher

Vårt mångsidiga rekryteringskunnande utnyttjas av finländska och internationella företag och organisationer av alla storlekar. 

Vi har kunder inom ett brett spektrum av branscher bl.a:

Bevisad kundnöjdhet

Vi har följt upp kvaliteten på vårt arbete genom att systematiskt samla in feedback från såväl kandidater som uppdragsgivare i åtta år. Våra långa kundrelationer är ett bevis på igenomförda uppdrags kvalitet och goda resultat. Upp till 98% av dem som svarade skulle rekommendera oss och fortsätta att använda våra tjänster. Feedbacken hjälper oss att ständigt utveckla vår verksamhet.

All vår verksamhet styrs av konfidentialitet och mänsklighet samt lagstiftning och höga etiska principer. Vi värdesätter våra kunder, respekterar våra kandidater och uppmuntrar varandra.