Om oss

Search & Selection – S&S Consulting Oy Ab

 

S&S Consulting är en rekryteringspartner som förstår vilka rekryteringsbehov ditt företag eller din organisation har. Vi har ett brett utbud av tjänster för olika situationer alltifrån executive search till personbedömning. Vi på S&S Consulting har under vår över 25 år långa historia genomfört tusentals lyckade rekryteringar. Den ledande tanken i vår verksamhet är att varje rekrytering skall vara en framgång. Både resultatet och processen skall vara en positiv upplevelse för kunden. Vi är en pålitlig partner.

Framgången i våra rekryteringar bygger på

  • vårt kompromisslösa arbetssätt
  • vårt serviceutbud som täcker alla rekryteringsbehov
  • vår professionella och erfarna personal.

För varje uppdrag bygger vi ett team av experter vars kompetens täcker alla delar av rekryteringsprocessen. Teamet består av 1 – 2 rekryteringskonsulter, en research-konsult, en psykolog och en rekryteringsassistent. En professionellt genomförd rekrytering betalar sig mångdubbelt.

Branschkompetens

  • Vår erfarenhet och mångsidiga kunnande anlitas av finska och internationella företag och organisationer av alla storlekar.
  • Vi har expertis inom ett brett spektrum av branscher: handel, läkemedelsindustri, hälsovård, bank och försäkring, konsultverksamhet, miljö-, teknologie- och basindustri, offentlig sektor m.m.

Kvalitet och etik

Våra långvariga kundrelationer är ett bevis på kvaliteten av vårt arbete. Vi följer upp våra uppdragskvalitet och -resultat med systematiska undersökningar för att kontinuerligt kunna utveckla och effektivera vår verksamhet.

Vårt agerande styrs av konfidentialitet, humanitet, laglighet och höga etiska principer. Vi värdesätter våra uppdragsgivare, respekterar våra kandidater och inspirerar och motiverar varandra.

Internationellt nätverk

S&S Consulting är en del av det världsomspännande nätverket IRC Global Executive Search Partners (IRC). Därigenom kan vi hjälpa och stöda både finska kunder med internationella rektryteringar och utländska företag och organisationer som vill etablera sig i Finland.

Kännedom om lokala kulturer och marknader, förhållanden och människor är nödvändigt för att rekryteringen skall lyckas. Vårt medlemskap i IRC garanterar att vi förfogar över lokal expertis i mer än 40 länder överallt i världen. Rekryteringen kan riktas till ett eller flera länder samtidigt.

S&S Consulting är en av de fyra grundande medlemmarna i IRC.
För ytterligare information se www.ircsearchpartners.com