Bevisad kompetens och pålitlighet

 

Långvarigt samarbete och utmärkt respons från kunderna är ett bevis på S&S Consultings kompetens och kvalitet på tjänster.

Excellent service i över 25 år

I rekryteringsbranschen vittnar lång historia och varaktiga kundrelationer om hög kvalitet på servicen. När rekryteringsprocessen ger gott resultat återkommer kunden med nya uppdrag.

Under vår långa historia har vi lärt känna det finska arbetslivet. Vårt nätverk uppdateras och byggs ut kontinuerligt då vi årligen är i kontakt med tusentals människor.

S&S Consulting är föregångare i branschen. Vi utvecklar och förnyar ständigt våra arbetsmetoder genom vår professionalism och den feedback vi får av kunderna.

Dokumenterad kundfeedback

S&S Consulting samlar systematiskt feedback om varje uppdrag. Både kandidater och uppdragsgivare ombes att ge synpunkter på hur de har upplevt vår verksamhet.

Med hjälp av kundresponsen har vi kunnat stärka våra väl beprövade metoder. Speciellt nöjda har våra kunder varit med rekryteringarnas slutresultat och vårt serviceinriktade arbetssätt.