Övriga tjänster

360°-analys

Bedömning av ledning med hjälp av 360°-analys erbjuder en effektiv och omfattande förståelse av ledarskapets nuläge och utvecklingsbehov. 360°-analys är ett systematiskt verktyg för bedömning och förbättring av chefers ledarskap.

Vi rekommenderar 360°-analys som verktyg när

Management Audit

rekryteringstjänster, rekrytering

Management audit syftar till att kartlägga ledarskapets och verksamhetens nuläge och identifiera individuella och teamspecifika ledarresurser och utvecklingsbehov. De mål som organisationen ställer på ledarskapet utgör utgångspunkten för utvärderingen.

Management audit genomförs vanligtvis som intervjuer med två konsulter och bedömningsmetoder som avgörs från fall till fall.

Fördelar med management audit

Vi rekommenderar management audit när

Rekryteringskolning

En väl genomförd rekrytering säkerställer att rätt person hittas till en vakant uppgift. Den bidrar också till att förstärka bilden av företaget. Vi utformar rekryteringskolningen enligt kundföretagets önskemål och behov.

Fördelar med rekryteringskolning

Vi rekommenderar rekryteringskolning när

Tag kontakt