Vårt internationella nätverk

Genom vårt IRC Global Executive Search Partners-nätverk kan vi hjälpa finländska företag med internationella rekryteringar och utländska företag och organisationer som vill etablera sig i Finland.

Kännedom om lokala kulturer och marknader, förhållanden och människor är nödvändigt för lyckade rekryteringar. Vårt IRC-nätverk garanterar att vi förfogar över lokal expertis i mer än 45 länder över hela världen.

S&S Consulting är en av de fyra grundarna av IRC.

Läs mer om IRC: www.ircsearchpartners.com

Tillsammans med ett växande lag ledande chefsrekryteringsföretag i Europa, Mellanöstern, Amerika, Afrika, Asien och Australien har IRC Global Executive Search Partners över 350 etablerade chefsrekryterare på över 90+ kontor på 6 världsdelar.

Våra kunder är allt från stora multinationella bolag till medelstora företag och vi har fullbordat mer än 30 000 uppdrag för över 2 000 kunder inom nästan alla tänkbara industrisegment och funktioner.

Rangordnad som världens största chefsrekryteringssammanslutning med tanke på geografisk täckning förkroppsligar IRC Global Executive Search Partners det bästa av båda världar – globala kontakter och lokala förbindelser.

I mars 2016 startade IRC Global Executive Search Partners IRC Institute – en global gemenskap av affärsspecialister med ett gemensamt intresse att utveckla praktisk kunskap om ledarskap, förvaltning och utveckling av chefsförmågor. IRC Institute startade med en rad fallstudier och vitböcker genom att undersöka interkulturell förvaltning som ett övergripande tema. Besök gärna IRC Institutes webbplats.