« Personal

Wilhelmina Kivikangas

Recruitment Coordinator

Wilhelmina sköter om kundservicen samt assisterar psykologerna inom lämplighetsanalyser och stöder konsulterna i olika skeden av rekryteringsprocessen. Wilhelmina började hos S&S våren 2021.

PM, Helsingfors Universitet