« Personal

Jan Holmstrom

Senior Partner

Jan fungerar som kundansvarig konsult i executive search och offentliga rekryteringar.

Jan har en bred och mångsidig erfarenhet av rekrytering: han har jobbat i branschen sedan 1984. Han är en av grundarna till S&S Consulting och fungerade som bolagets VD mellan åren 1992-2011. Jan har och varit styrelsemedlem i vårt internationella nätverk IRC Global Executive Partners mellan åren 1993-2009.

EM, Hanken Svenska handelshögskolan
Certifierad expert i kompetensbaserade personbedömningsmetoder