Resurskartläggning

 

En resurskartläggning stöder utvecklandet av personalen och hjälper till att utnyttja kompetenserna i organisationen till fullo. För deltagaren är resurskartläggningen en positiv signal: min arbetsgivare är intresserad av mig och satsar på min utveckling. Därmed ger kartläggningen en möjlighet att förstärka personalens engagemang för sina uppgifter och företaget.

Resurskartläggning skräddarsys alltid efter kundens behov. Metodiken består av intervjuer och varierande arbetspsykologiska bedömningar.

Resurskartläggning

  • hjälper till att identifiera kompetenserna i organisationen
  • hjälper till att planera karriärutveckling
  • stöder professionell utveckling
  • ger resultat som är lätt att omsätta i praktiken.

S&S Consulting rekommenderar resurskartläggning

när företaget

  • planerar individuell karriärutveckling eller vill stöda medarbetarnas utveckling i arbetet
  • planerar interna förflyttningar och vill effektivera organisationens personalresurser.
  • står inför eller är mitt i en organisationsförändring, t.ex. företagsförvärv eller -försäljning
  • behöver stöd för medarbetarsamtal
  • önskar stöd vid teambildning.