Management audit

 

Management audit −  ledningsutvärdering syftar till att kartlägga ledarskapets och verksamhetens nuläge och identifiera individuella och teamspecifika ledarresurser och utvecklingsbehov. Utgångspunkten anknyter alltid till företagets eller organisationens målsättningar: de avgör vilka aspekter, kompetenser och färdigheter inom de olika ledarskapsområdena som skall utvärderas.

S&S Consultings management audit består vanligtvis av intervjuer med två konsulter och bedömningsmetoder som avgörs från fall till fall.

Management audit hjälper dig att

  • skapa insikt om ledarskapets och verksamhetens nuläge
  • identifiera ledarresurser och ledningens utvecklingsbehov
  • utveckla ledningsgruppen

S&S Consulting rekommenderar management audit

När den nuvarande verksamheten och ledningen skall utvecklas eller en organisationsförändring skall göras, som till exempel

  • företagsförvärv eller -försäljning
  • rekrytering till topposter
  • strategiförändring.