360°-analys

 

Målet med en 360°-analys är vanligtvis att utveckla medarbetare som är i chefsposition. I 360°-analys samlas feedback från personens underställda, kollegor, överordnade och/eller andra samarbetspartners.

Ledarkompetenser som skall mätas specificeras tillsammans med uppdragsgivaren. Vi skräddarsyr analysen så att den stämmer överens med företagets värderingar och strategi.

360°-analysens fördelar

  • Feedbacken ökar självkännedom och kan förbättra det egna ledarskapet.
  • Man får en strukturerad bild av utvecklingsbehov och -sätt.
  • Ger information om ledarskapsstilar och ledarskapsrelaterade utmaningar i organisationen.

S&S Consulting rekommenderar en 360°-analys när man vill

  • utveckla chefsarbetet
  • öka öppenheten och transparensen i organisationen.