Assessments

S&S Consulting – en professionell samarbetspartner

 

Vi erbjuder ett flertal assessment- och utvärderingtjänster som stöd till rekryteringsbeslut samt för utveckling av organisationer och medarbetare.
 
Våra högklassiga utvärderingar bygger på följande hörnstenar:
 
  • Kompetenser som skall mätas definieras omsorgsfullt tillsammas med kunden och metodiken anpassas efter företag och position.
  • Våra legitimerade och certifierade psykologer ansvarar för personbedömningarna.
  • Våra bedömningar är multimetodiska. Utöver intervjuer tillämpas ett flertal arbetspsykologiska tester. Metoderna är vetenskapligt beprövade och moderna.
  • Vi tillämpar bästa praxis för personbedömningar och följer gällande lagar och bestämmelser.
  • Varje uppdrag är unikt och planeras enligt kundens behov och mål. Vi respekterar de berörda personernas integritet och uppdragens konfidentiella natur. Exempelvis använder vi inte massbedömningar.
  • Våra konsulter tolkar den insamlade datan med hjälp av relevant metodik och sammanfattar resultaten. Resultaten rapporteras klart med fokus på det som är viktigt för kundens affärsverksamhet.