Annonserad rekrytering

En intressant annons i rätt valda medier säkerställer en ändamålsenlig och effektiv synlighet. En professionellt skött rekrytering ger ditt företag motiverade och kompetenta medarbetare.

Vi sätter oss in i din organisations verksamhet, kultur och arbetsgemenskap för att säkerställa bästa slutresultat. Vi sköter annonserad rekrytering som ett nyckelfärdigt projekt. Vi tar hand om allt från att utforma annonsen och svara på förfrågningar ända till att informera deltagare och följa upp rekryteringen.

Vid behov kan vi också genomföra bara en del av nedan beskrivna faser av annonserad rekrytering.

rekryterining finland, rekrytering helsingfors
Prosessens olika skeden

Vi rekommenderar annonserad rekrytering när

Fördelar med annonserad rekrytering

Tag kontakt