Muut palvelut

360°-palaute

Johtamisen arviointi 360°-palautteen avulla tarjoaa tehokkaan ja kokonaisvaltaisen käsityksen johtamisen nykytilanteesta ja kehitystarpeista. 360°-palaute on systemaattinen työkalu esimiesten johtamiskäyttäytymisen arviointiin ja vahvistamiseen.

Suosittelemme 360°-palautetta työkaluna, kun

 • yrityksessä on tarve selvittää henkilöstön osaamispääomaa ja potentiaaleja systemaattisesti
 • esimies- ja asiantuntijatyötä halutaan kehittää tavoitteellisesti
 • organisaatiossa on käynnissä muutosprosessi
 • halutaan vahvistaa vuorovaikutusta ja palautteenantokulttuuria

Johdon arviointi

Johdon arviointi, management audit

Johdon arvioinnin tavoitteena on selvittää johtamisen ja toiminnan nykytila sekä tunnistaa yksilö- ja ryhmäkohtaiset johtamisresurssit ja kehitystarpeet. Organisaation johtamiselle asettamat tavoitteet luovat lähtökohdan arvioinnille.

Johdon arviointi toteutetaan tavallisesti kahden konsultin haastattelujen sekä tapauskohtaisesti valittujen arviointimenetelmien avulla.

Johdon arvioinnin hyödyt

 • Antaa lisää tietoa ja syventää ymmärrystä johtamisen ja toiminnan nykytilasta
 • Auttaa tunnistamaan johtamisresurssit ja kehitystarpeet yksilö- ja ryhmätasolla

Suosittelemme johdon arviointia, kun

 • organisaation toiminta ja johtaminen ovat muutoksessa esim. yrityskaupan vuoksi
 • tavoitteena on kehittää johtoryhmän toimintaa kokonaisuutena
 • rekrytoidaan uusia ylimmän johdon henkilöitä
 • yrityksessä on määritelty uudet strategiset linjaukset

Rekrytointivalmennus

Hyvin hoidettu rekrytointi varmistaa oikean henkilön löytymisen avoinna olevaan tehtävään. Se auttaa myös vahvistamaan työnantaja- ja yritysmielikuvaa. Rakennamme rekrytointivalmennuksen asiakasyrityksen toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Rekrytointivalmennuksen hyödyt

 • Auttaa rekrytoivia esimiehiä muodostamaan kokonaiskuvan rekrytointiprosessista
 • Parantaa esimiesten haastattelutaitoja
 • Tarjoaa konkreettiset työkalut työnantajamielikuvan vahvistamiseksi

Suosittelemme rekrytointivalmennusta, kun

 • yrityksessä on uusia esimiehiä, joilla ei ole rekrytointikokemusta
 • yrityksen rekrytointiprosessi kaipaa vahvistamista

Kysy lisää