Blogi

Takaamme laadun kaikkialla – kulttuurieroja unohtamatta

30.10.2017
Sanna Leppäluoto

 

Maakohtaiset kulttuuriset erot on otettava huomioon suorahakua tehtäessä. Esimerkiksi ehdokkaiden haastattelussa on erilaisia malleja riippuen maan työllisyysasteesta, perinteistä ja tehokkaiksi todetuista tavoista.

Joissakin maissa on nyt työnantajan markkinat, kun taas toisissa on pulaa osaavista tekijöistä. Joillakin markkinoilla on todella vaikeaa saada ehdokkaat kiinnostumaan uusista työtehtävistä. Japanissa perinne on, että työnantajaan sitoudutaan hyvin pitkäjänteisesti eikä työpaikkaa vaihdeta kevein perustein. Suorahakukonsultin on saavutettava ehdokkaan syvällinen luottamus. Se tarkoittaa käytännössä useita tapaamisia ennen toimeksiantajan haastatteluja.

IRC Global Executive Search Partnersin perustajajäsenenä olemme päässeet vaikuttamaan aktiivisesti verkostomme kansainvälisten suorahakujen toimintamalleihin ja prosesseihin. Olemme yhtenäistäneet käytäntöjämme, jotta voimme tarjota asiakkaillemme yhtenevän asiakaskokemuksen kaikkialla. Asiakas, jolle olemme toteuttaneet rekrytoinnin Suomessa, voi luottaa siihen, että saa vastaavantasoisen palvelun myös Puolassa tai Australiassa.

Johtolauseemme Globally Connected – Locally Committed tarkoittaa vahvaa keskinäistä sidettä partneriverkostossamme ympäri maailman. Suorahakuprosessimme on kaikkialla laadukas ja selkeästi määritelty. Olemme dokumentoineet suorahaun toimintaperiaatteet. Työtämme ohjaavat myös yhteiset säännöt, Code of Conduct, joihin partneriyritykset ovat sitoutuneet verkostoon liittyessään.

Mottomme mukaisesti palveluumme sisältyy myös vahva paikallistuntemus. Rekrytoinnissa se tarkoittaa parhaiden käytäntöjen soveltamista joustavasti kussakin maassa. Tavoitteemme on selkeä: löytää asiakkaallemme tilanteeseen ja tehtävään paras ehdokas tuottamalla laadukas, kulttuuriset erot huomioon ottava suorahaku.