Soveltuvuusarviointi

Soveltuvuusarvioinnilla varmistetaan, että työntekijän ominaisuudet vastaavat tehtävän ja työympäristön vaatimuksia. Määrittelemme huolellisesti asiakkaan kanssa tehtävässä vaadittavat kompetenssit. Nämä ohjaavat menetelmien valintaa sekä tulosten analysointia ja raportointia.

Soveltuvuusarviointimme on monimenetelmäinen kokonaisuus, jossa haastattelun lisäksi käytämme erilaisia työpsykologisia menetelmiä sekä case- ja simulaatiotehtäviä.

Soveltuvuusarvioinnin hyödyt

  • Antaa päätöksentekoon tärkeää taustatukea.
  • Tuottaa lisätietoa hakijan motivaatiosta, vahvuuksista ja kehittämisalueista.
  • Antaa soveltuvuudesta ulkopuolisen ammattilaisen selkeän kannanoton.
  • Auttaa esimiestä ohjaamaan valittua henkilöä uusiin tehtäviin.
  • Palaute osallistujille tukee heidän ammatillista kehittymistään.

Mihin tilanteisiin suosittelemme

  • Uusia henkilöitä rekrytoitaessa valintapäätöksen tukemiseksi.
  • Kun työntekijä on vaihtamassa työtehtäviä organisaation sisällä, esimerkiksi siirtymässä asiantuntijasta esimieheksi.


Arvioinnit_graph