Resurssikartoitukset

 

Resurssikartoituksilla tuetaan henkilöstön kehittämistä sekä organisaatioiden osaamisresurssien hyödyntämistä. Resurssikartoitus on positiivinen viesti siihen osallistujalle: työnantajani on kiinnostunut minusta ja panostaa kehittämiseeni. Kartoitus on mahdollisuus vahvistaa sitoutumista niin tehtävään kuin yritykseenkin.

Resurssikartoitukset räätälöidään aina asiakkaan tarpeen mukaan. Menetelminä käytämme haastattelun lisäksi erilaisia työpsykologisia arviointimenetelmiä.

Resurssikartoituksen hyödyt

  • Auttaa organisaatiota tunnistamaan osaajat esimerkiksi liiketoiminnan kehittämisen ja seuraajasuunnittelun tueksi
  • Auttaa urapolkujen suunnittelussa
  • Tukee osallistujien ammatillista kehittymistä
  • Palautekeskustelussa omiin vahvuuksiin ja kehittymistarpeisiin liittyvät avainteemat tulevat lähelle arjen työtilanteita. Näin tulokset ovat helposti hyödynnettävissä työssä.

Mihin tilanteisiin suosittelemme

  • Kun halutaan luoda yksilöllisiä urapolkuja ja tukea henkilöstön työssä kehittymistä
  • Kun suunnitellaan sisäisiä siirtoja ja halutaan tehostaa henkilöstöresurssien hyödyntämistä organisaatiossa
  • Erilaisissa organisaatiomuutoksissa tai esim. yritysostojen tai -myyntien yhteydessä
  • Kehityskeskusteluiden tukena
  • Tiimien muodostamisen tukena