Management audit

 

Management auditissa eli johdon arvioinnissa tavoitteena on selvittää johtamisen ja toiminnan nykytila sekä tunnistaa yksilö- ja ryhmäkohtaiset johtamisresurssit ja kehitystarpeet. Johdon arvioinnin lähtökohtana ovat aina yrityksen tai organisaation tavoitteet: mitä asioita, osaamista ja kykyjä halutaan arvioida johtamisen eri alueilla.

Johdon arviointi koostuu useimmiten kahden konsultin tekemistä haastatteluista ja erilaisista arviointimenetelmistä, jotka valitsemme tapauskohtaisesti.

Management auditin hyödyt

  • Antaa tietoa johtamisen ja toiminnan nykytilasta suhteessa tavoitteisiin tai esimerkiksi uuteen strategiaan
  • Auttaa tunnistamaan johtamisresurssit ja johtamisen kehitystarpeet yksilö- ja ryhmätasolla
  • Kehittää koko johtoryhmän toimintaa

Mihin tilanteisiin suosittelemme

Kun halutaan kehittää nykyistä toimintaa ja johtamista tai erilaisiin organisaation muutostilanteisiin, kuten

  • yritysostojen tai -myyntien yhteyteen
  • ylimmän johdon rekrytointeihin
  • yrityksen uusiin strategisiin linjauksiin