360°-tutkimus

 

360°-tutkimus on tyypillisesti suunnattu esimiesten kehittämiseen. Siinä kerätään palautetta henkilön alaisilta, kollegoilta, esimiehiltä ja/tai muilta yhteistyökumppaneilta.

Valitsemme mitattavat johtamiskompetenssit yhdessä toimeksiantajan kanssa. Räätälöimme tutkimuksen sisällön yrityksen arvoja ja strategiaa vastaavaksi.

360°-tutkimuksen hyödyt

  • Palaute omasta johtamisesta lisää itsetuntemusta ja auttaa parantamaan omaa johtamista.
  • Palautteiden pohjalta kehittymistarpeet ja -keinot jäsentyvät
  • Antaa tietoa johtamistyylistä ja johtamisen haasteista organisaatiossa

Mihin tilanteisiin suosittelemme

  • Esimiestyön kehittämiseen
  • Organisaation avoimuuden ja läpinäkyvyyden vahvistamiseen