Arvioinnit

S&S Consulting – asiantunteva kumppani

 

Tarjoamme erilaisia arviointipalveluita rekrytointien sekä organisaatioiden ja henkilöstön kehittämisen tukemiseksi.

Korkeatasoiset arviointimme perustuvat
 
  • asiakkaan kanssa huolellisesti määriteltyihin kompetensseihin sekä tehtävä- ja yrityskohtaisesti laadittuihin toteutustapoihin.
  • konsulttiemme ammattitaitoon – henkilöarviointeja tekevät konsulttimme ovat laillistettuja psykologeja ja sertifioituja psykologisten henkilöarviointien asiantuntijoita.
  • monimenetelmäisyyteen. Kokonaisuus koostuu haastattelun lisäksi useista työpsykologisista arviointimenetelmistä. Arviointimenetelmämme ovat tutkitusti luotettavia ja nykyaikaisia.
  • hyvien henkilöarviointikäytänteiden ja alaa ohjaavien lakien noudattamiseen.
  • yksilölliseen toteutustapaan. Otamme huomioon osallistujien yksityisyyden sekä toimeksiantojen luottamuksellisuuden ja erilaiset tavoitteet. Emme esimerkiksi tee massa-arviointeja.
  • konsulttiemme asiantuntevasti tulkitsemiin ja eri menetelmien pohjalta tekemiin yhteenvetoihin. Raportoimme tulokset kiteytetysti ja selkokielisesti linkittäen ne asiakkaan liiketoimintaan.